Skydd av personuppgifter är en väldigt viktig process inom „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med säte i: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl (vidare kallat INGLOT). Vi kommer att hålla er uppdaterade om viktiga ändringar i lagstiftningen och rättigheter avseende personer som äger dessa uppgifter. 2016 publicerade Europeiska parlamentet Förordning 2016/679 om skydd av personuppgifter, den så kallade Dataskyddsförordningen. Den började gälla den 25 maj 2018.

Vad är Dataskyddsförordningen?

Det är en förordning avseende skydd av personuppgifter. I Dataskyddsförordningen infördes bl.a. nya rättigheter för fysiska personer. Administratörer (inbegripet vårt företag) som behandlar personuppgifter är skyldiga att informera personer om behandlingen av deras personuppgifter. Vi har därför publicerat information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med de tjänster som finns tillgängliga på vår webbsida www.inglotsweden.com

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med säte i ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl.

Har du frågor om skyddet av dina personuppgifter får du kontakta INGLOT personligen i Bolagets central eller med hjälp av kontaktformuläret som finns på vår webbsida (https://inglotsweden.com/sv/kontakta-oss). Du kan även maila oss: daneosobowe@inglot.pl 

Metoder, ändamål och rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter samt lagringsperiod

Tillhandahållande av tjänster via vår webbutik

 

Vi behandlar dina personuppgifter så att du ska kunna ta del av webbutikens funktionaliteter. I samband med detta behöver vi dina grundläggande personuppgifter, ålder (för att kunna fastställa huruvida du har rättshandlingsförmåga, dvs. om du får lägga beställningar och erlägga betalningar) samt din e-postadress.

I takt med att du fortsätter använda vår webbutik kommer vi att samla uppgifter om dig som du lämnar frivilligt. Här avses bland annat:

 • Adressen som beställningar ska skickas till;
 • Beställningshistorik och detaljerad beställningsinformation;
 • Dina räkningar (fakturor, kvitton och andra bokföringsbevis);
 • Rabattkuponger som du får i samband med beställningar;
 • Dina önskelistor (avseende våra produkter);
 • Information om sparade betalkort (loggor, kortmärken, kortnummer, registreringsdatum) som du kan lägga till på ditt konto för att göra inköpsprocessen mer effektiv.

Efter att du registrerat ditt konto förbinder vi oss att tillhandahålla webbutiktjänster och funktionaliteter. På så sätt ingås ett avtal om elektroniska tjänster med stöd av lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter grundas på artikel 6, stycke 1, punkt b) i Dataskyddsförordningen (ingående av avtal).

Genom att klicka på ”Registrera dig” efter att ha lämnat erforderliga personuppgifter på sidan för registrering av nya användare ingår du ett avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster med oss i enlighet med Villkoren.

Dina uppgifter kommer att lagras tills du tar bort ditt användarkonto. Vi kan ta bort ditt konto tidigare om du inte har varit aktiv på länge.  Vi kommer dock att informera dig om detta innan vi gör det.

Du lämnar dina personuppgifter frivilligt, men om du inte gör det kan du inte ta del av funktionaliteter i vår webbutik som är endast tillgängliga för registrerade användare. 

Ingående av försäljningsavtal avseende produkter som erbjuds av vårt företag

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna lägga beställningar och för att genomföra dessa via vår webbutik. Genom att lägga och bekräfta en beställning ingår du ett distansavtal om försäljning.  Behandlingen av dina personuppgifter grundas på artikel 6, stycke 1, punkt b) i Dataskyddsförordningen (ingående av avtal).

I samband med detta behöver vi dina grundläggande personuppgifter och eventuellt dina företagsuppgifter, adressuppgifter och telefonnummer (så att budfirmor som vi samarbetar med ska kunna leverera beställda varor). Vi kommer även att behandla din betalningsinformation såsom bankkontonummer eller kortnummer eller nummer på någon annan betalningstjänst som du väljer (t.ex. blik). 

Dina uppgifter kommer att lagras i 5 år från utgången av räkenskapsårets utgång i enlighet med den polska skatteförordningen och den polska lagen om skatten på varor och tjänster.

Du lämnar dina personuppgifter frivilligt, men om du inte gör detta kommer du inte att kunna ingå försäljningsavtal, vilket innebär att det blir omöjligt att slutföra beställningar.

Hantering av konsumenträttigheter, garantier

 

Dina personuppgifter behandlas för att du ska kunna ta del av dina konsumenträttigheter, inbegripet garanti på våra produkter. Genom att göra en reklamation eller begära att få returnera en vara tar du del av dina konsumenträttigheter som framgår av avtalet. Behandlingen av dina personuppgifter grundas på artikel 6, stycke 1, punkt b) i Dataskyddsförordningen (hantering av rättigheter som framgår av avtalet).

I samband med detta behöver vi dina grundläggande personuppgifter och eventuellt dina företagsuppgifter, adressuppgifter och telefonnummer (så att budfirmor som vi samarbetar med ska kunna leverera nya varor om reklamationen godkänns). Vi behöver uppgifter om vad som ligger till grund för din reklamation eller begäran att returnera varan.

Vi kommer även att behandla din betalningsinformation såsom bankkontonummer eller kortnummer eller nummer på någon annan betalningstjänst som du väljer (t.ex. blik) för att betala tillbaka pengarna om du inte önskar att få en ny vara och har valt att få tillbaka pengarna istället. 

Dina uppgifter kommer att lagras i 5 år från räkenskapsårets utgång i enlighet med den polska skatteförordningen och den polska lagen om skatten på varor och tjänster.

Du lämnar dina personuppgifter frivilligt, men om du inte gör det kan det vara svårt eller omöjligt att verkställa dina konsumenträttigheter. Detta kan leda till att det kan bli svårt att hantera dina krav eller att de inte prövas.

Kontaktformulär

 

Dina personuppgifter behandlas för att du ska kunna kontakta vår kundtjänst- eller IT-avdelning i samtliga ärenden rörande vår verksamhet.

Efter att du skickat ett meddelande till oss behandlas dina personuppgifter i form av din e-postadress i syfte att besvara meddelandet. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6, stycke 1, punkt f) Dataskyddsförordningen (den personuppgiftsansvarigas legitima intresse av att svara på meddelanden från kunder eller andra personer).

I vissa fall kan vi komma att behöva oförutsedda uppgifter för att hantera ditt ärende.

Dina uppgifter kommer att lagras så länge ditt användarkonto finns kvar (om du har registrerat det) eller i 3 år (om du inte är registrerad i vår webbutik).

Du lämnar dina personuppgifter frivilligt men om du inte gör det kan det vara omöjligt att hantera ditt meddelande. Detta kan resultera i du inte får något svar. 

Användning av Inglots lojalitetskort

 

Dina personuppgifter behandlas för att du ska kunna ta del av dina inköpspreferenser (inklusive rabatter) i samband med att du deltar i INGLOT:s program ”Beauty Reward”.

Genom att skicka över en ifylld ansökan om att delta i programmet INGLOT „Beauty Reward” samtycker du till att dina personuppgifter som finns i ansökan behandlas. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6, stycke 1, punkt a) i Dataskyddsförordningen (samtycke som lämnas genom en uttrycklig bekräftelse, dvs. genom att lämna in en ifylld ansökan om att anmäla sig till INGLOT:s program ”Beauty Reward”) 

De personuppgifter som kommer att behandlas är dina grundläggande personuppgifter och kontaktuppgifter (såsom e-postadress eller telefonnummer).

Dina uppgifter kommer att lagras så länge du deltar i INGLOT:s program „Beauty Reward”.

Dina uppgifter kommer att lagras tills du avstår från att delta i programmet. Vi kan ta bort dina uppgifter tidigare om du inte har varit aktiv länge inom Programmet på.  Vi kommer dock att informera dig om detta innan vi gör det.

Du lämnar dina personuppgifter frivilligt men om du inte gör det kan det vara omöjligt för dig att delta i Programmet. Detta kommer att resultera i att du inte får ta del av de preferenser som finns tillgängliga inom programmet.

Nyhetsbrev

 

Dina personuppgifter behandlas för att du ska kunna ta del av ”nyhetsbrevet”, en funktionalitet som finns tillgänglig i vår webbutik och som går ut på att skicka kommersiell information till din e-postadress. Här behöver vi bara din e-postadress.

Genom att klicka på ”Prenumerera” efter att du lämnat erforderliga personuppgifter på vår webbsida www.inglotsweden.com amtycker du till att dina personuppgifter behandlas samt att erhålla kommersiell information. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6, stycke 1, punkt a) i Dataskyddsförordningen (samtycke som lämnas genom en uttrycklig bekräftelse, dvs. genom att klicka på ”Prenumerera”) 

Enligt den polska lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster som började gälla 04.05.2019 behöver ett samtycke till mottagande av kommersiell information (bl.a. inom ramen för nyhetsbrev) uppfylla de krav som stipuleras i Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679 (Dataskyddsförordningen).

Detta innebär att om du anger din e-postadress och klickar på ”PRENUMERERA” samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter så att vi kan skicka kommersiell information inom ramen för nyhetsbrev till dig. Samtycket lämnas inte i form av en skriftlig förklaring (traditionellt samtycke) utan sker i form av en uttrycklig bekräftelse.

Kom ihåg att du när som helst får återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter (detta innebär dock inte att behandlingen som skett innan du återkallade ditt samtycke varit i strid mot lagen).

Dina uppgifter kommer att lagras tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. För att avprenumerera på tjänsten och därigenom återkalla samtycket ska du klicka på länken ”Avregistrera mig från nyhetsbrevet” som finns längst ned i varje meddelande som innehåller kommersiell information eller genom att använda kontaktformuläret.

Du lämnar dina personuppgifter frivilligt men om du inte gör det kan det vara omöjligt att tillhandahålla nyhetsbrev. Detta kommer att resultera i att du inte får information inom ramen för nyhetsbrev.

Kan jag få tillgång till mina uppgifter?

Ja. Du kan få tillgång till dina samtliga personuppgifter. Du kan även hantera dina samtycken till behandling av personuppgifter och samtycken relaterade till kommersiell information. För registrerade användare finns dessa tillgängliga i fliken Mitt konto. Har du inte registrerat något användarkonto och vill få tillgång till dina uppgifter får du maila oss via: daneosobowe@inglot.pl

Hur kan jag kontakta Bolagets personuppgiftsansvariga?

För att kontakta INGLOT:s personuppgiftsansvariga ska du maila till: daneosobowe@inglot.pl

Vilka tar del av mina uppgifter?

Dina personuppgifter som behandlas för ovannämnda ändamål kan lämnas ut till aktörer som tillhandahåller tjänster till INGLOT, aktörer som INGLOT anlitat för att behandla personuppgifterna med stöd av avtal eller aktörer som har rätt att få tillgång till personuppgifterna enligt gällande lagstiftning. Häri avses i synnerhet:

 • CRITEO Polska och SALESmanago (BENHAUER Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, KRS [nummer i det nationella domstolsregistret]: 0000523346) – i samband med stöd för marknadsföring av våra produkter;
 • Google Ireland Limited („Google”) avseende dina cookiefiler som lämnas ut till Google i samband med deras tjänster (Google Adwords, Google Ads, Google Analytica) som används av INGLOT;
 • Budfirmor som vi anlitar för produktleveranser till dig och eventuella returer.
 • Advokatbyråer som samarbetar med oss vid prövning av reklamationer eller returer som du kan anmäla.

Kommer mina personuppgifter att lämnas ut till ett tredjeland eller en internationell organisation?

I dagsläget har vi inga planer på att lämna ut dina personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vad har jag för rättigheter?

I samband med att INGLOT behandlar dina personuppgifter har du, med stöd av Dataskyddsförordningen, rätt att:

 • få tillgång till dina uppgifter (artikel 15 i Dataskyddsförordningen),
 • rätta till dina uppgifter (artikel 16 i Dataskyddsförordningen),
 • ta bort dina uppgifter (artikel 17 i Dataskyddsförordningen),
 • begränsa behandlingen av dina uppgifter (artikel 18 i Dataskyddsförordningen),
 • överföra dina uppgifter (artikel 20 i Dataskyddsförordningen),
 • invända mot behandlingen av dina uppgifer (artikel 21 i Dataskyddsförordningen),
 • inte omfattas av beslut som fattats i samband med automatiserad databehandling, inbegripet profilering (artikel 22 i Dataskyddsförordningen).

Vem kan jag skicka klagomål till?

Om behandlingen av dina uppgifter konstateras strida mot Dataskyddförordningen har du rätt att framställa klagomål till tillsynsorganet tillhörande ordföranden vid dataskyddsmyndigheten, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (kancelaria@uodo.gov.pl)

Var får INGLOT mina personuppgifter ifrån?

Dina personuppgifter hämtas från ansökningsformulär och avtal med INGLOT. Om personuppgifter inte kommer från deras innehavare hämtas de från tredjeparter. I sådana fall har INGLOT skyldighet att informera dig om var dina uppgifter hämtats ifrån.

Kommer INGLOT att fatta automatiserade beslut i ditt ärende?

I dagsläget kan beslut fattas på ett automatiserat sätt medan du använder vår webbsida. Detta går ut på att en automatisk mekanism fattar beslut angående dig och grundar dem på dina uppgifter utan någon mänsklig faktor. När det gäller vår webbsida används dina cookiefiler inom ramen för automatiserade beslut. Mer information om vad cookiefiler är och hur de kan stängas av hittar du i vår Integritetspolicy.

 

Vår webbsida www.inglotsweden.com använder mekanismer som bygger på artificiell intelligens och s.k. machine learning. Dessa mekanismer grundar sig på dina cookiefiler som samlas i samband med ditt besök och din aktivitet på vår webbsida.

 

I samband med automatiserade beslut som fattas av ovannämnda mekanismer får du ta del av följande åtgärder som vidtas av vår webbsida och baseras på innehållet du tittar på:

 • Visning av meddelanden och innehåll i webbläsaren (pop-up, exit pop-up). Exempel:

 

Om du har kompletterat din varukorg men inte slutfört beställningen kommer vi att påminna dig om att du behöver fullfölja beställningen genom att visa meddelanden i webbsidan.

 

 • Visning av pop-up meddelanden inom operativsystemet. Exempel:

 

Även om du inte går på vår webbsida kan vi, efter att ha fått ditt samtycke, visa dig meddelanden om nyheter på vår webbsida.

 

 • Utskick av SMS efter eller under ditt besök på vår webbsida - under förutsättning att du angett ditt telefonnummer och samtyckt till att det används för marknadsföringsändamål. Exempel:

 

Vi har analyserat din aktivitet på vår webbsida (Dina intressen, gilla-markeringar, inköp) och dina cookie-filer och kommit fram till att du är intresserad av en viss produktgrupp eller produkt men avstått från att köpa den. Våra webbverktyg kan besluta att skicka ett SMS till dig för att övertyga dig till att göra inköp.

 

 • Utskick av dynamiska e-postmeddelanden under eller efter ditt besök på vår webbsida - under förutsättning att du angett din e-postadress och samtyckt till att den används för marknadsföringsändamål. Exempel:

 

Vi har analyserat din aktivitet på vår webbsida (Dina intressen, gilla-markeringar, inköp) och dina cookie-filer och kommit fram till att du är intresserad av en viss produktgrupp eller produkt men avstått från att köpa den. Våra webbverktyg kan besluta att skicka ett e-postmeddelande till dig för att övertyga dig att göra inköp eller förse dig med mer detaljerad information om produkten du är intresserad av.

 

Vi har analyserat din aktivitet på vår webbsida (Dina intressen, gilla-markeringar, inköp) och dina cookie-filer och beslutat att rikta till dig informationskampanjer om produkter vi erbjuder.

 

 • Tillhandahållande av livechatt med produktrekommendationer. Exempel:

 

Vi har analyserat din aktivitet på vår webbsida (Dina intressen, gilla-markeringar, inköp) och dina cookie-filer och beslutat att rikta meddelanden (t.ex. produktrekommendationer) till dig via chattfönstret som finns på vår webbsida.

 

 • Visning av dynamiskt innehåll eller reklam på vår webbsida eller andra webbsidor (s.k. remarketing, dvs. visning av vårt reklaminnehåll på andra webbsidor) via våra Partners tjänster (t.ex. Google, CRITEO). Exempel:

 

Om du besöker andra webbsidor som använder Googles eller CRITEO:s tjänster (våra Partners) kommer reklamplatser att förses med innehåll som inte valts ut slumpartat. Innehållet kommer att handla om våra produkter som visas enligt dina cookiefiler.

 

Du som inte vill omfattas av automatiserade beslut ska blockera våra cookiefiler i din webbläsare. Mer information om vad cookiefiler är och hur de kan stängas av hittar du i vår Integritetspolicy.

Kommer mina personuppgifter att profileras?

Vi får börja med att förklara vad profilering är för något. Av Dataskyddsförordningen framgår att profilering avser ”varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.”

 

Eftersom det förekommer mekanismer som bygger på artificiell intelligens och machine learning på vår webbsida kommer dina personuppgifter att profileras i samband med din aktivitet på vår webbsida.

 

Profileringsprocessen (inbegripet ovannämnda automatiserade beslut) kommer att resultera i följande:

 • definiering av ditt intresse för produkter som erbjuds av INGLOT,
 • marknadsundersökning samt analys av dina beteenden och preferenser,
 • bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka kvaliteten på våra tjänster (webbutiken) eller produkter.

Den enda konsekvensen för dig blir att det visas eller skickas meddelanden, SMS, e-postmeddelanden till dig eller att den automatiska mekanismen vidtar andra informations-/marknadsföringsåtgärder. Du som avstår (genom att blockera möjligheten att spara våra cookiefiler på din enhet) från profilering kommer inte att få några negativa konsekvenser. Reklam och annan marknadsföringsinformation kommer att fortsätta att publiceras. De kommer dock inte att anpassas till dig i lika stor utsträckning.

 

Mer information om vad cookiefiler är och hur de kan stängas av hittar du i vår Integritetspolicy.

 

 

Regler kring prövning av ansökningar avseende kundrättigheter i fråga om personuppgifter

Vår Kund (en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, ett civilrättsligt bolag, ett partnerskap, ett handelsbolag) har rätt att framställa en begäran avseende rättigheter som framgår av Dataskyddsförordningen. INGLOT har skyldighet att pröva den enligt följande regler:

Från och med den 25 maj 2019 får Kunden framställa en begäran till INGLOT när som helst.

 1. INGLOT har skyldighet att pröva begäran framställd av Kunden eller dess representant:
 • inom en månad från den dag då begäran inkom,
 • om Kundens begäran är komplicerad får svarstiden förlängas med ytterligare två månader; uppgiftsskyddsombudet ska, inom en månad från den dag då begäran inkom, informera Kunden via traditionell post om att svarstiden förlängts och förklara varför,
 • om inga åtgärder vidtagits i samband med Kundens begäran ska INGLOT omedelbart, inom en månad från den dag då begäran inkom, informera Kunden via traditionell post om varför inga åtgärder vidtagits och att det finns möjlighet att framställa klagomål till tillsynsorganet och ta del av rätten till rättslig prövning inför domstol.

2. Kunden får begära att få ta del av sina rättigheter. Kundens begäran ska innehålla adressuppgifter samt detaljerad information.

3. Kunden får lämna in begäran via e-post genom att skicka den till: daneosobowe@inglot.pl
4. Tidsfristen inom vilken begäran ska prövas börjar löpa från den dag då INGLOT tar emot Kundens begäran.
5. Kunden har rätt att göra en reklamation om INGLOT inte svarat i tid.

6. INGLOT besvarar Kundens begäran via e-post.
7. INGLOT tar inte ut några avgifter för mottagande och prövning av den första begäran. Vid efterföljande fall tillämpas föreskrifterna i Dataskyddsförordningen.

8 När det gäller INGLOT är tillsynsorganet i fråga om personuppgifter ordföranden vid dataskyddsmyndigheten.

Vid frågor om begäran får du kontakta INGLOT via: daneosobowe@inglot.pl

Rättslig grund: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Europeiska Unionens officiella tidning 119 av den 4 maj 2016).

 

Product added to the cart